Płatności

  1. Oferujemy kilka form zapłaty za zakupiony towar .
  2. Poza standardowym sposobem płatności na rachunek w Banku PKO S.A. 56 1020 2528 0000 0902 0511 6621
  3. Oferujemy również płatności natychmiastowe

Dane do dokonania wpłaty:

I-TONERY Irena Janko

Rybnicka 240B

43-176 Gostyń

Nr rachunku 56 1020 2528 0000 0902 0511 6621

  1. TYTUŁ  prosimy o podanie nr zamówienia oraz imienia i nazwiska. Ułatwi to nam znacznie odnalezienie dokonanej wpłaty.
  2. Brak lub błędne wpisanie powyższych danych może opóźnić realizację zamówienia , prosimy o dokładne wypełnianie przelewów.